تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد

تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد

تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد از سوی شورای اسلامی شهر تصویب شد
شهروندان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.yazd.ir و کلیک بر روی آیتم تعرفه عوارض نسبت به مشاهده و دریافت تغییرات تعرفه مصوب اقدام نمایند.