تشکل ها بازوان مشورتی شورای شهر و شهرداری باشند

تشکل ها بازوان مشورتی شورای شهر و شهرداری باشند

رییس شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیته جوانان کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به ظرفیت تشکل ها عنوان کرد: وجود و تعدد تشکل ها نشان از مدنیت جامعه است و در جوامع مختلف وجود بیشتر این تشکل ها، قوام و دوام آنها باعث تعالی کشور خواهد شد.
غلامعلی سفید افزود: این کمیته در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تشکیل شد تا با شاخه های مختلف، علاقه مندان به فعالیت را در بر گیرد و تلاش می کنیم تا رویکردهای فرهنگی و اجتماعی را از تشکل ها اعمال کنیم.
وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت جوانان اظهارداشت: تشکل ها بازوان شورای شهر و شهرداری باشند و آماده هستیم وظایف شهرداری را از طریق تشکل ها دنبال کنیم تا آموزش های شهروندی از این طریق در محلات انجام گیرد.
رئیس شورای شهر یزد ضمن استقبال از طرح ها و ایده ها خواستار ارائه از طریق کمیته جوانان شد و از آنها خواست با امید به آینده برای آینده شهر تلاش کنند.