تشکر رانندگان تاکسی بی سیم تاکسیرانی ازاعضای شورای اسلامی شهر و شهرداریزد

تشکر رانندگان تاکسی بی سیم تاکسیرانی ازاعضای شورای اسلامی شهر و شهرداریزد
در راستای ساماندهی شبکه بی سیم تاکسیرانی ، رانندگان تاکسی بی سیم تاکسیرانی طی نامه ای از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد تشکر و سپاسگزاری نمودند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – در بخشی از این نامه آمده است که شبکه بی سیم در چند سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله سطح پایین درآمد رانندگان ، عدم تضمین کار،سرویس دهی ضعیف ، عدم رضایت مسافرین ، و عدم مدیریت روبرو بوده است بحمدا... با عنایت و لطف آقا علی بن موسی الرضا (ع) با مدیریت جدید شاهد رشد و شکوفایی و رضایتمندی رانندگان موجب نظم بخشی وساماندهی شبکه گردیده است لذا ما رانندگان این شبکه مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی به خصوص ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر به ویژه برادر عزیزمان جناب آقای میرحسینی نماینده محترم آن شورا در سازمان تاکسیرانی و سایر مسئولین استانی می نمائیم.