تسریع در اجرای عملیات عمرانی در فرهنگسرای کوثر

تسریع در اجرای عملیات عمرانی در فرهنگسرای کوثر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد به همراه چند تن از کارشناسان شهرداری،  از پروژه فرهنگسرای کوثربازدید کردند.

 در بازدید از این پروژه مقرر گردید جهت تکمیل آن ، برآورد هزینه شود و نتیجه جهت تسریع در اجرای عملیات عمرانی در این پروژه،  به کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر ارجاع شود.

بازدید از اجرای عملیات عمرانی در  پارک زیتون و تاکید بر توسعه آن ، از دیگر برنامه امروز کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد بود .

گفتنی است که  پروژه فرهنگسرای بهمن به پروژه فرهنگسرای کوثر تعغیر نام یافته است.