تجلیل کمیسیون خدمات شهری از فعالیتهای معاونت خدمات شهری شهرداری در ایام نوروز

تجلیل کمیسیون خدمات شهری از فعالیتهای معاونت خدمات شهری شهرداری در ایام نوروز

در سی امین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، از فعالیت های معاونت خدمات شهری شهرداری در ایام نوروز تجلیل شد.