تجلیل شوراي اسلامي شهر يزد از کارمند مخترع شهرداری

تجلیل شوراي اسلامي شهر يزد از کارمند مخترع شهرداری
در جلسه سیصد و چهل و سومین که با حضور اعضای شورا و نخبه شهرداری برگزار شد از آقای قاسم برزگر نخبه و مخترع چندين دستگاه تجلیل گردید.
محمد فقیه خراسانی رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن خیرمقدم گویی به این مخترع ، وی را فردی فعال و خیرخواه و منشا خیر و برکت دانست و اظهار امیدواری نمود که این اختراعات و ابداعات همچنان ادامه یابد.
همچنین در ادامه جلسه این مخترع توضیحاتی در خصوص اختراع جديد خود با نام « سيستم ضد انفجار وتخليه سريع گاز » ارائه نمود و به برخي سوالات اعضاء شورا در مورد اختراع سیستم فوق پاسخ داد.
 در پايان اين مراسم از سوی شورای شهر لوح تقدیر اهداء گردید.