تجلیل اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خدمات پرستاران


 

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آقایان رادمنش و دکتر کاشفی و سرکار خانم یادگار، از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، به اتفاق مهندس عظیمی زاده، شهردار یزد و مهندس امین مقدم، معاون خدمات شهری شهرداری یزد، ضمن بازدید از چند بیمارستان سطح شهر، روز پرستار را به پرستاران تبریک و با اهداء گل از خدمات ارزنده ایشان تقدیر بعمل آوردند.
مهندس عظیمی زاده، در جمع پرستاران، پرستاری را فراتر از یک شغل دانست و پرستاری از بیماران را به عنوان یک هنر برشمرد و توفیقی خاصه دانست که خداوند متعال به برخی از انسانها عطا نموده است.
در جریان این بازدید برخی از پرستاران مسائل و مشکلات خود را با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و نمایندگان مردم مطرح نمودند و ایشان نیز نسبت به پیگیری موضوعات، قول مساعد دادند.

هیئت مذکور از بیمارستانهای شهید صدوقی، وابسته به بیمه خدمات درمانی، بیمارستان شهدای کارگر وابسته سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان سید الشهداء بازدید بعمل آوردند.