تجلیل از عوامل گشت ساختمان

تجلیل از عوامل گشت ساختمان

این تجلیل با حضور سید محمد علی پاکنژاد ، الهه جورابی و مهدی کاشفی زاده از اعضای شورای اسلامی شهرو جمال الدین عزیزی شهردار و مسئولین ارشد نیروی انتظامی یزد انجام گرفت.