تجلیل از دکتر مهدی کاشفی زاده به مناسبت روز پزشک در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد

تجلیل از دکتر مهدی کاشفی زاده به مناسبت روز پزشک در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد


تجلیل از دکتر مهدی کاشفی زاده به مناسبت روز پزشک در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد

1 شهریور 1399