تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر


تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

سوم خرداد ماه 1399