تجليل از فرهنگيان بازنشسته استان يزد

تجليل از فرهنگيان بازنشسته استان يزد

همزمان با هفته معلم و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد از چند معلم بازنشسته استان در سالن فرهنگسرای شهرداری تجلیل شد.