تجليل از عوامل و برگزيدگان مسابقه برنامه تلويزيوني به افق بهشت

تجليل از عوامل و برگزيدگان مسابقه برنامه تلويزيوني به افق بهشت
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد - در يكصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد كه باحضور فرماندار، اعضاي شورا، شهردار و رئيس صدا و سيماي مركز يزد برگزارگرديد ، از عوامل وبرگزيدگان مسابقه برنامه تلويزيوني به افق بهشت  تجليل شد.