تجليل از دست اندركاران پروژه بزرگ ميدان مركزي جديد ميوه و تره بار يزد

تجليل از دست اندركاران پروژه بزرگ ميدان مركزي جديد ميوه و تره بار يزد
در سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد از مديران و دست اندركاران پروژه بزرگ مشاركتي ميدان ميوه وتره بار جديد يزد كه با مشاركت شركت تعاوني ناجا و شهرداري يزد در زميني به وسعت حدود 51 هكتار در مجاورجاده كنارگذرجنب پادگان شهيد صدوقي يزد با زيربنا كل حدود 17 هزار مترمربع در دست اجراء است؛ به لحاظ سرعت و كيفيت اجرا تجليل گرديد.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين جلسه از آقايان مهندس ميروكيلي شهردار، احمد زرگرباشي معاون عمراني شهرداري ، مهندس رمضاني مدير امور مشاركتهاي شهرداري ، مهندس كريمي كارشناس امور مشاركتهاي شهرداري، مهندس مجيد زرگرباشي كارشناس امورمشاركتهاي شهرداري يزد ، مهندس جعفري ندوشن مدير پروژه و نماينده شركت تعاوني ناجا ، مهندس درخشاني مدير كارگاه و مهندس گل محمديان ناظر عاليه پروژه تقدير و تشكر شد.
شايان ذكر است بناهاي در حال احداث اين پروژه شامل 258 غرفه ، تعدادي سردخانه ، بازارخشكبار و خرده فروشي ، بناهاي خدماتي از قبيل بخش اداري ، مسجد ، رستوران ، سرويس و غيره مي باشد و پيشرفت كارتاكنون بيش از 30 درصد برآورد مي شود و اميد است اين پروژه تا پايان سال آينده به بهره برداري برسد.
همچنين پيش بيني مي شود راه اندازي اين پروژه بزرگ تاثير بسزايي در رونق اقتصادي شهريزد بلكه استان داشته و عملكرد فرااستاني نيز داشته باشد.
در پايان جلسه اظهار اميدواري گرديد كه از توان بالاي اين شركت در اجراء ساير پروژه هاي مشاركتي شهر يزد نيز استفاده شود.