تجليل از برگزيدگان مسابقات عكاسي و پيامكي شورا

تجليل از برگزيدگان مسابقات عكاسي و پيامكي شورا
شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت شوراها مسابقات عكاسي و پيامكي در سطح شهر برگزار نمود كه پس از بررسي عكسهاي دريافتي 9 نفر به عنوان برندگان مسابقه عكاسي و به قيد قرعه 9 نفر به عنوان برندگان مسابقه پيامكي برگزيده شدند.
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن دعوت از برگزيدگان مسابقات ، از آنان تجليل نمود.
در مسابقه پيامكي آقايان ساكت ، سالاري ، اسماعيلي ، فلاحتي ، كارگران و خانمها طاهري و يگانه فرد به قيد قرعه برگزيده شدند.
در مسابقه عكاسي طي بررسي كليه عكسهاي ارسالي آقايان منصوري زاده ، مهدي – مجتبي ، مصطفي خادم ، خاني فر ، محمد احسان هاشم بيگي ، شهراد رضايي ، سيد رسول قريشي و خانم ها جليلي و جعفرپور برگزيده شدند.