تجليل از برخي مسئولين شهرداري و سازمانهاي تابعه در شوراي اسلامي شهر يزد

تجليل از برخي مسئولين شهرداري و سازمانهاي تابعه در شوراي اسلامي شهر يزد
شوراي اسلامي شهر يزد از تعدادي از مسئولين و دست‌اندركاران شهرداري و سازمانهاي تابعه بلحاظ تلاش چشمگير آنها در انجام وظيفه تقدير و تشكر نمود.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد- در جلسه شوراي شهر يزد از آقايان مهندس ميروكيلي شهردار محترم ، مهندس احمد زرگرباشي معاون محترم عمراني شهرداري، مهندس حاجي محمدرضايي مديرعامل محترم سازمان عمران ، مهندس عليخاني مدير محترم پروژه چهارراه مهديه، مهندس خبيري ناظر محترم پروژه مهديه و مهندس پهلوان و مهندس زارع كارشناسان محترم اين پروژه بلحاظ سرعت در پيشرفت كار جلوتر از زمان‌بندي پيش‌بيني شده و كيفيت خوب اجراء تقدير و تشكر گرديد.
همچنين در ادامه از آقاي مهندس لطيفي شهردار محترم منطقه دو بلحاظ پي‌گيري و تلاش نامبرده جهت آماده‌سازي ميدان قرآن واقع در شبكه20متري خاتم و سركار خانم مهندس مرشدي مدير عامل محترم سازمان پاركها و فضاي سبز و كارشناسان محترم اين سازمان آقايان مهندس‌زارع و مهندس منصوري‌زاده، كاشفي، ميرفخرالدين، سرخي‌زاده و رحيم‌دل بلحاظ تلاش آنها در ايجاد و نگهداري از فضاي سبز ميادين و پاركها در ايام نوروز و كوشش اخير آنها در آماده‌سازي فضاي ميدان قرآن تقدير و تشكر گرديد.
در اين جلسه علاوه بر قدرداني نامبردگان جهت رسيدگي به فضاي سبز ميادين و شبكه‌هاي اصلي شهر براي رسيدگي بيشتر به امور مربوط به فضاي سبز و پاركهاي داخل محلات و پي‌گيري روشنايي پايه كوتاه و براي پاركهاي مذكور و رفوژ وسط بلوارها براي مراقبت و حفظ جان عابرين، لزوم پي‌گيري نصب چراغهاي خورشيدي خريداري شده در همه مناطق در سطح شهر، پي‌گيري استفاده از آب بازيافت تصفيه خانه فاضلاب براي آبياري فضاي سبز و پاركهاي نزديك آن پيشنهاد گرديد .
همچنين در اين جلسه از اقدامات انجام شده در خصوص جداسازي آب شرب و خام در بخشهايي از شهر قدرداني گرديد و در خصوص استفاده از گونه‌هاي درختي مناسب از جمله درخت عناب يادآوري شد. براي استفاده از سيستم آبياري قطره‌اي در مناطقي كه هنوز به روش سنتي آبياري مي‌شود از جمله رفوژ وسط بازار اصلي آزادشهر و لزوم جمع‌آوري درختان خشك شده و حرس درختان داخل محلات تذكر داده شد.
در خاتمه از وضعيت غيرقابل قبول جمع‌آوري زباله و نظافت در سطح شهر در ايام نوروز گذشته به شدت انتقاد گرديد و شورا خواستار پيش‌بيني‌هاي لازم براي سالهاي آينده گرديد.