تبصره 3 آب بها مورد بررسی قرار گرفت

تبصره 3 آب بها مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه فوق العاده کمیسیون بودجه که با حضور مدیرعامل آب و فاضلاب برگزار شد، موضوع تبصره 3 آب بها همشهریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری که روز چهارشنبه 22 آذر برگزار شد مدیرعامل آب و فاضلاب شهری و معاونین به تشریح این تبصره و اقدامات صورت گرفته پرداختند.
 اسلامی به آمار آب بها و نحوه عمکرد در این تبصره اشاره و تصریح کرد: 15درصد مشترکین در طبقه معافیت این تبصره قرار دارند و تا مصرف 5هزار لیتر معاف هستند و طی جداول موجود در شرکت، متوسط مصرف اکثر خانوارهای یزد در سال 25 متر نخواهد بود.
 وی در تشریح اقدامات در حوزه فاضلاب شهری گفت: برای 30درصد شهر یزد اقدامات صورت گرفته و برای مابقی شهر هم این اقدام صورت می گیرد که باید از محل درآمد و هزینه کرد تبصره توسعه شبکه فاضلاب انجام گیرد.
 مدیرعامل آب و فاضلاب افزود: در حسن آباد و طی سه سال 17 میلیارد هزینه شده و ما به ازای هر انشعاب فاضلاب در حدود سه میلیون تومان باید هزینه کنیم.
 رئیس شورای شهر یزد اطلاع رسانی صحیح این تبصره را خواستار شد و گفت: باید مردم در جریان بندهای تبصره های قانونی قرار گیرد و آب و فاضلاب در قبض ها این موارد را به صورت جزء و با ذکر موارد آن داشته باشد که این امر در حال حاضر انجام نمی شود و حتما موارد لحاظ شود.
 وی نظارت بر هزینه کرد مبالغ دریافتی را ضروری دانست و از برگزاری جلسات با نماینده شورا تاکید کرد.
 در این جلسه مقرر شد آب و فاضلاب شهری درآمد و هزینه کرد از محل تبصره 3 به شورا ارائه نماید و از هفته آینده با حضور کارشناسان آبفا در شورای شهر جلسات کارشناسی برگزار و موارد دقیق هزینه ها و کار کارشناسی لازم انجام شود تا پس از جمع بندی به صحن شورا ارسال گردد.