تبريك شوراي شهر يزد به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت امام حسن عسكري (ع)

تبريك شوراي شهر يزد به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت امام حسن عسكري (ع)

 

بسمه تعالي
 
فرارسيدن سالروز ميلاد سراسر باسعادت يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن عسكري (ع) را به ساحت مقدس حضرت وليعصر (عج) ، مقام معظم رهبري (معظم له) و همه شيعيان جهان و اهل بيت عصمت و طهارت تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.
 
 
اماما! خورشید عدالت را تو پروریده ای. مژده دیرپاییصالحان تویی. شکوه عارفانه ایمان تویی. این تویی که در یک پگاه آفتابین، بربلندای زمانه می‌ایستی و به هیئتِ آن منجی         می نگری که دست مهربانش همه شمشیرهای ستم را می شکند و آفتاب وجودش، یخ تاریخ را آب می کند؛ هر رنگ تیره و تار را از چهره جهان می زداید و بر گیسوان زمین گل برکت و عدالت و ایمان می زند. سلام بر تو و بر فرزندت حضرت موعود. هم او که می آید تا خدا را تفسیر، عشق را تکثیر، و محبت را تقسیم کند. می آید تا به دادخواهی ستمدیدگان، بیرق عدالت را بر دوش گیرد. خورشید یازدهم! ما هرروز با سبدی دعا به استقبال فرزندت می رویم و در آینه قنوت قلبمان زیارتش می کنیم و بر ضریح چشمانش دخیل می بندیم تا شاهد رویش سبز لحظه ظهورش باشیم. آری، عدالت، پاره‌ای از تن توست ـ ای امام عسکری ـ و جهان لحظه شمار گل آرایی فرزند تو. اینک بر تو و بر آن خورشید، بر تو و بر آن گل غایب، بر تو و بر نایب بر حق آن غایب، سلامی بی کرانه نثار باد!
 
شوراي اسلامي شهر يزد