تبريك به مناسبت روزداروسازي

تبريك به مناسبت روزداروسازي

 

جامعه محترم داروسازان استان يزد
زكرياي رازي بزرگمردي است كه اعتبار نامش در تاريخ دانش بشري همواره ياد‌آور نگرش اصيل همه‌ دانشمندان اسلامي به ارزش مقوله‌ تحقيق و تجربه بوده و هست.
شوراي اسلامي شهر يزد پنجم شهريورماه زاد روز حكيم محمد بن زكرياي رازي كه روز داروسازي نامگذاري شده است را گرامي داشته و اين روز كه يادآورمجدد عظمت علمي ايرانيان در تاريخ بشري است را به كليه داروسازان محترم شهردارالعباره ودارلعلم يزد تبريك عرض مي‌نمائيم. اميد است در پناه ايزد منان و ظلّ توجهات حضرت وليعصر(عج) همواره در خدمت رساني به مردم شريف يزد موفق و پيروز باشيد.