تاکید شورای اسلامی شهر یزد براستفاده از حسابرسان بومی در شهرداری یزد و سازمانهای تابعه آن

تاکید شورای اسلامی شهر یزد براستفاده از حسابرسان بومی در شهرداری یزد و سازمانهای تابعه آن
دویست و چهل وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 8 نفر از اعضاء در مورخ 4 / 3 / 88 در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در این جلسه لایحه شهرداری تحت عنوان آزادسازی بخشی از اداره کار وامور اجتماعی استان که درمسیرطرح زیرگذرچهارراه معلم قرار گرفته مطرح و پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید به استناد ماده 96 قانون شهرداریهای کشور، املاک آن اداره کل که در مسیر طرح زیرگذر قرار گرفته در راستای تسریع در اتمام این پروژه ، بنا به تصویب شورای شهر وتایید استاندار باید بدون اخذ وجه ویا معوض ، در اختیار شهرداری قرار گیرد.
در این جلسه همچنین با توجه به تاکید شورای اسلامی شهر یزد بر استفاده از موسسات حسابرسی بومی جهت شهرداری وسازمانهای وابسته به ترتیب موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان (حسابرسی10 سازمان شهرداری) و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر یزد(حسابرسی شهرداری وسازمان پارکها و فضای سبز) به عنوان حسابرس سال 87 تعیین گردیدند ضمناً در رای گیری جداگانه ، حسابرسان یادشده فوق به عنوان حسابرس شورا در سال 88 نیز معرفی شدندتا ازابتدای سال 88 از انحرافات در حسابداری و معاملات و غیره جلوگیری نمایند.
شایان ذکر است بودجه سال 1388 سازمانهای عمران به مبلغ 190میلیارد ريال ، رفاهی تفریحی به مبلغ 9 میلیارد و540 میلیون ريال وبازیافت ومواد زائد شهرداری به مبلغ 10 میلیارد و500 میلیون ريال مورد تصویب شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفت.
انتهای پیام