تاخیر پیمانکار در اتمام پروژه پل غیرهمسطح چهارراه معلم

تاخیر پیمانکار در اتمام پروژه پل غیرهمسطح چهارراه معلم
دویست و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضاء شورا،پیمانکار پروژه پل غیرهمسطح چهاراه معلم ومعاونین عمرانی ومالی واداری و نیز مدیر مالی شهرداری در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در ابتدای جلسه تنی چند از اعضای شورای شهر در خصوص اطاله کار و احداث روگذر پروژهمذکور از پیمانکار آن توضیح خواستند .
مدیرعامل شرکت جهادنصرکه پیمانکارپروژه پل غیرهمسطح چهارراه معلم می باشد، یکی ازعلل تأخیردراجرای کامل پروژه را تردید در اجرای پل به صورت روگذروزیرگذر عنوان کرد وگفت: جابجایی تاسیسات شهری،جلوگیری از بکارگیری کارگران بیگانه و سخت گیریها وعدم تعامل دستگاههای مرتبط با تاسیسات شهری و پرداخت های مالی نامناسب شهرداری پاره ای از علل تاخیر اجرای آن می باشد.
وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را در حال حاضر70 درصد ذکرکرد.
معاون عمرانی شهرداری در ادامه جلسه علت تأخیر در اتمام پروژه را نبود فضای کارمناسب وعدم آزادسازی به موقع املاک حاشیه تقاطع دانست.
وی بالاترین مسئله را تسریع در ساخت تیرها دانست و تصریح کرد: باید حداکثر تا پایان مهرماه آماده شود.
این در حالیست که پیمانکار اتمام کار را پایان آبان اعلام می نماید و شورای اسلامی شهر برابر تعهدات قبلی فی مابین شورا و شهرداری و پیمانکار تاریخ 15/5/88 می داند.
در ادامه میرحسینی گفت: روزانه با توجه به تعداد وسائط نقلیه عبوری و میانگین توقف وسائط نقلیه در پشت چراغ قرمز و با در نظر گرفتن سه نفر سرنشین در هر اتومبیل میزان سرگردانی مردم در طول یکسال برابر یکصد و نود سال عمرانسان می باشد وبه نظر می رسد پیمانکار و کارفرما به هر علتی کوتاهی نموده اند.
ضمناًآقایان پارسائیان ، مطهریان و خباززاده یزدی و خانمها دکتر حیدری و وزیری نیز نارضایتی خود را در سخنان خود از عدم انجام به موقع پروژه اعلام کردند.
در پایان جلسه مقرر گردید با توجه به سرگردانی مردم در پروژه چهارراه معلم و لزوم تسریع در انجام پروژه ، شورا شهرداری و پیمانکار را موظف به تکمیل کامل پروژه مذکور طبق طرح ابلاغی (مطابق مصوبه کمیسیون ماده 5 ) حداکثر تا تاریخ 8/8/88 می نماید ضمناً شهرداری موظف به نصب روزشمارمی باشد.
همچنین مقررشد در راستای تسهیل در عبور مرور در طرح ترافیک در عملیات اجرای پروژه چهاراه معلم شهرداری موظف است بابهره گیری از معاونت عمران ، حمل ونقل وترافیک حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تعریف و گشایش راههای موازی و یا نصب علائم راهنمایی اعم از چراغ راهنمایی وتابلو هدایت مسیر اقدام نماید.