بیست وسومین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

بیست وسومین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 18 روزشنبه مورخ 13/8/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و باگرامیداشت سیزدهم آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام و روز ملّی مبارزه با استکبارجهانی و روزدانش آموز وعرض تبریک به مناسبت انتصاب استاندار جدید جناب آقای زمانی قمی وآرزوی موفقت وسربلندی برای ایشان، خواستار مشارکت و همراهی تمامی مسئولین با ایشان درجهت توسعه وبهبود شهر یزد گردید. وی درادامه از اقدامات وجلسات برگزار شده ازسوی شورا و شهرداری با حضور سرمایه گذاران خارجی از کشورهای اسپانیا و چین با همکاری مسئولین محترم اتاق بازرگانی استان مطالبی را عنوان و ازآقای قمی عضو محترم شورا به پاس هماهنگی و حضور افراد سرمایه گذار به یزد تقدیروتشکر نمود.

     وی درادامه دررابطه با پیگیری های انجام شده از سوی هیأت رئیسه شورا بابت ایجاد مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی و جمع بندهای صورت گرفته جهت معرفی بعضی از افراد برای مسئولیت آن مرکز و ضرورت طرح آن موضوع درجلسه علنی برای تصمیم گیری نهایی و همچنین ارجاع کلیه لوایح ارسالی از سوی شهرداری به تمامی اعضای شورابرای درجریان قرارگرفتن موضوعات آن و نیز درخواست مساعدت مالی از سوی نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بابت هزینه های تیم فوتبال یزد براساس وام اخذ شده جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود.

   سپس آقای قمی درسخنان پیش ازدستور با گرامیداشت   روزملّی مبارزه با استکبار جهانی و روزدانش آموز اظهارداشت انتظارات و توقعات مردم از این شورا در زمینه مسائل و مدیریت شهری طبیعی و به حق است که درحال حاضر شهرداری ازلحاظ بودجه ای وضعیت خوبی نداردوحتی ممکن است درآینده نزدیک مشکلاتی بوجودآید که ما باید به عنوان منتخبین مردم این موضوع را به مردم اعلام کنیم و بگوئیم شهرداری را با چه وضعیتی تحویل گرفتیم وعملکرد درآمد هزینه شهرداری از اول تا حال تاکنون چند بوده ، که برای بحران از این موضوع باید یک برنامه ریزی اساسی در راستای جذب سرمایه گذار و مشارکت مردم در کارها برابر ضوابط ومقررات انجام نمود.

وی درادامه با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در یزد اظهارداشت فرصت خوبی فراهم گردیده که باید حضور سرمایه گذاران را غنیمت شمرد و با تعامل و همفکری با آنان از تمامی فرصت ها به نحو احسن استفاده برد وحتی با خواهرخواندگی باآن کشورها و معرفی شهر یزد در سطح بین المللی با توجه به جهانی شدن ، برنامه ریزیهای بلندمدت با تأمین اعتبارات لازم و کافی دربودجه اقدامات مناسبی انجام نمود.

   درادامه جلسه آقای دکتر جمالی نژاد شهردارمحترم با گرامیداشت روز دانش آموز و تبریک به استاندار جدیدیزدوآرزوی موفقیت برای ایشان، دررابطه با مراسم معارفه و تغییرات صورت گرفته معاونین و مناطق شهرداری و نیز جلسات برگزار شده درشورای معاونین و همچنین شورای هماهنگی مناطق درجهت سرعت بخشیدن و انجام کارهای بیشتر با ایجاد منطقه محوری واستقلال بیشتر مناطق مطالبی را عنوان نمود. وی درادامه اظهارداشت با توجه به شرایط نامناسب مالی تمامی شهرداریها به خصوص کلان شهرها و توقف نمودن پروژه های عمرانی ، شهرداری یزد باید با حمایت وهمکاری شورا و یک برنامه ریزی هدفمند، ساز و کارهای لازم برای درآمدزایی بدون هیچ گونه وقفه ای درکارهای بخصوص عمرانی شهر به عمل آورد. وی در ادامه درخصوص فرآیند تدوین وتنظیم بودجه پیشنهادی سال97 شهرداری توضیحاتی ارائه نمود . سپس ایشان ضمن تشکرازهمراهی و دلسوزی اعضای شورا بخاطر حضور درجلسات تهران با وزیران و سرمایه گذاران خواستار ایجاد راهکارهای مناسب درجهت جذب سرمایه گذاران یزدی که درحال حاضر درسایر شهرداریها به خصوص کلان شهرها مشارکت دارند گردید.

   درادامه جلسه آقای کاشفی زاده پیشنهاد نمود با توجه به وضعیت نامناسب مالی درحال حاضر شهرداری و نداشتن نقدینگی درخصوص هرگونه توافقات با مردم و پرداخت بدهی توسط ارگانها و ادارات مختلف،  شهرداری درتمامی موارد بصورت تهاتر عمل نماید.

   در ادامه جلسه با توجه به حضور آقای فرهمند معاونت معماری و شهرسازی شهرداری و مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد درخصوص اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده از سوی کمیته برگزاری جشن رونمایی از لوح ثبت جهانی شهر تاریخی یزد با دعوت از ریاست محترم جمهوری و سایر مقامات و مسئولین کشوری، ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای هزینه های برگزاری آن مراسم و کیفیت هزینه کرد،  اطلاع رسانی به مردم جهت آمادگی بیشتر و نظرخواهی مشارکت ازآنان برای برپایی هرچه باشکوه تر آن مراسم و ضرورت همکاری و تعامل همه دستگاهها بحث وتبادل نظر گردید.

مصوبات :

  معرفی مشاورین

1- درخصوص معرفی وتعیین مشاورین برای شوراوهمچنین هریک ازکمیسیونهای داخلی، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به نفرات پیشنهادی وتوضیحات رؤسای کمیسیونهای داخلی و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

الف: مشاور حقوقی : آقای جمال قضاوتی

ب: کمیسیون بودجه ، درآمد پایدار و سرمایه گذاری :

- بودجه : آقای عبدالرضا روشن

- سرمایه گذاری: آقای دکترعلی اکبرجعفری ندوشن بعنوان مشاورثابت وآقایان دکتررضایی نژاد وجلیل اتابکی

ج: کمیسیون شهرسازی، معماری وعمران:

- معماری: آقای دکتر مسعودنبی میبدی

- ترافیک : آقای دکتر فلاح

- بافت فرسوده: آقای مهندس میرزاده

د: کمیسیون میراث فرهنگی ، گردشگری و اموربین الملل:

- میراث فرهنگی وگردشگری : آقای مصطفی فاطمی به عنوان مشاورثابت وآقای موحد حسب مورد

- اموربین الملل: آقایان جواد عاشق طوس ودکترجوادآسایش و حسب مورد آقای طباطبایی

 

  معرفی کمیسیونهای  جدید

2- پیرو بندیک صورتجلسه مورخ 13/6/96 درخصوص طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا در رابطه با اصلاح، تغییرنام و یا ایجاد وتشکیل کمیسیونهای ترکیبی جدید تخصصی، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی هیأت رئیسه شورا با حضور مشاور مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات با تشکیل و اضافه شدن دو کمیسیون جدید تحت عنوان  الف: کمیسیون نظارت، تلفیق وحقوقی. ب: کمیسیون شهرهوشمند وبهبود روشها مورد تصویب قرار گرفت و مقررگردید شرح وظایف و کمیته های زیرمجموعه پس ازارائه توسط مشاور و تأیید آن توسط هیأت رئیسه در صحن شورا مطرح ومورد تصمیم گیری قرارگیرد.

 

  معرفی نماینده  

3- نامه شماره960037386-10/8/96شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961002127-10/8/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: معرفی نماینده ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً با عنایت به تشکیل شورای عالی برنامه ریزی و شورای راهبردی امنیت اطلاعات درشهرداری یزد ، خواهشمنداست نسبت به معرفی نمایندگان آن شورای محترم درشوراهای مذکوردستوراقدام لازم را صادر فرمایید. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات ، آقای عباسی به عنوان نماینده در شورای عالی برنامه ریزی و آقای قمی به عنوان نماینده در شورای راهبردی امنیت اطلاعات شهرداری تعیین وانتخاب شدند. ضمناً مقررگردیدمنبعد آقای شایق به عنوان نماینده شورادرکمیسیون توافقات منطقه سه به جای آقای قمی درجلسات حضورداشته باشند.

جلسه با ذكرصلوات درساعت20/30 خاتمه يافت.