بیستمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ساعت8 صبح روزچهارشنبه مورخ 3/8/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتدا نائب رئیس شورا با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه(س) را بر همگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء محبّین و یاران راستین آن حضرت و سایر ائمه اطهار(ع) قرار دهد.

   سپس سرکارخانم عامری درسخنان پیش از دستور در رابطه با برگزاری مناقصه منتشر شده از سوی شهرداری در روزنامه ها درخصوص زنده گیری ومعدوم سازی سگ های ولگرد به لحاظ اهمیت و سلامت جامعه و ایجاد ذهنیت های نادرست برای برخی از شهروندان مبنی بر معدوم سازی توسط شهرداری جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   درادامه جلسه آقای مرتضایی مدیردرآمدهای عمومی شهرداری که به دلیل شکایت احدی از شهروندان نسبت به ابطال ردیف 10 و بند دو ردیف 11 دفترچه تعرفه عوارض سال 95 بابت عوارض تفکیک وسرانه خدمات از طرف این شورا در دیوان عدالت اداری حضورداشتند از نتایج آن جلسه و صدور رأی توسط آن مرجع به نفع شهرداری جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود.

مصوبات :

  استفسار نحوه اجرای مصوبه  

  1. نامه  شماره960030866-5/7/96 شهرداری ثبت           دبیرخانه  شورا به  شماره 961001726- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : استفسار درخصوص نحوه اجرای مصوبه ، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً با عنایت به بند 3 صورتجلسه شماره 404 -24/5/1396 شورای محترم اسلامی شهر با موضوع تصویب طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی دور چهارم و از آنجائیکه ظاهراً طرح مذکور برخلاف آیین نامه داخلی شورا و بدون حضور نماینده شهرداری جهت دفاع مورد تصویب قرار گرفته و دارای بارمالی بوده و از طرفی با توجه به مغایرت مفاد طرح پیشنهادی مذکور با مفاد تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سال جاری و مشخص نبودن نحوه اجرای آن برای شهرداری، مستدعی است درخصوص نحوه اجرا ودایره شمول مصوبه فوق راهنمایی فرمایید. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، ضمن کان لم یکن نمودن بندسه صورتجلسه مورخ 24/5/96 مقرر گردید شهرداری درحال حاضر طبق تعرفه عوارض سال جاری اقدام و درصورت هرگونه تغییرات و اصلاحات پیشنهادهای خود را هنگام بررسی تعرفه عوارض جهت اجرا در سال 97 به شورا ارسال نماید.

  معرفی نماینده

2- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

(( لایحه شماره 960015912- 13/4/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ایجادکمیسیون های بدوی وتجدید نظر، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً نظر به تصویب ساختار سازمانی شهرداری یزد و ایجاد پنج منطقه (مناطق یک تا چهارومنطقه بافت تاریخی) ولزوم ایجادکمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد شهرداری خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و با ایجاد پنج کمیسیون بدوی و پنج کمیسیون تجدید نظر موافقت و امر به ابلاغ فرمایید. عظیمی زاده- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، با تشکیل کمیسیون تجدید نظر در منطقه چهار مورد تصویب قرارگرفت و مقررگردید سرکار خانم جورابی به عنوان نماینده شورا درآن کمیسیون حضور داشته باشند. ضمناً درخصوص تشکیل کمیسیون بدوی و تعیین نماینده ، شورای دوره چهارم براساس بند 4مورخ 13/7/95  مصوب نموده است.

  بهای خدمات پیشنهادی

3- لایحه  شماره 960030115-1/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001674-1/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : بهای خدمات پیشنهادی ، باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 445/962301156-5/6/96 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی مبنی بردرخواست تعیین بهای خدمات حق استفاده از  غرفه های شب بازارها که توسط اتاق اصناف برای سال 96 تعیین گردیده جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با عنایت به تصویب موارد فوق درهیات مدیره سازمان مذکور، در صورت تصويب موارد پیشنهادی، مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابوالقاسم  ابوالحسنی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون خدمات شهری و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق  با مبلغ سی هزارریال (30.000ریال) مورد موافقت قرارگرفت.

  طرح پیشنهادی

4- طرح پیشنهادی یک فوریت تنی چند از اعضای شورا (آقایان عباسی، شایق، قمی، آزادی، پاک نژاد و سرکار خانم جورابی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001579- 25/6/96 بشرح زیر:

((ازمهمترین نیازها ومطالبات مردمی شهر یزد، حوزه ترافیک ومسائل وابسته به آن چون حمل ونقل عمومی، تسهیل وروان سازی عبور ومرور وسائط نقلیه، مباحث زیست محیطی و...است. باتوجه به نظام پیچیده ودر هم تنیده حوزه ترافیک، هرگونه اقدام و دخل وتصرفی دراین راستا ، نیازمند وجود طرح جامع ترافیک شهری است که با داشتن نگاه حداکثری به نوع، ابعاد و سطوح این نوع اقدامات، درجهت کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقاء وضعیت نظام دسترسی موجود ، به دور از جزء نگری، دوباره کاری و موازی کاری، تعیین تکلیف وارائه طریق نماید. نظربه اینکه طرح جامع حمل ونقل شهر یزد ، براساس آمار واطلاعات حدود 25 سال پیش تهیه شده ودرسال 1388 درقالب سه طرح کوتاه مدت (1390) ، میان مدت (1395) و درازمدت (1405) مصوب وارائه شده وبخش عمده طرح دربازه های کوتاه مدت ومیان مدت محقق نشده است ، ضرورت به هنگام رسانی وروزآمدی آن وجوددارد. از سوی دیگر به استناد کارشناسان شهرداری و دانشگاهی ، طرح باضعف ها ونواقصی مواجه است که نیازمند بازنگری است. لذا پیشنهاد می شود بازنگری، به هنگام سازی وتکمیل طرح جامع ترافیک شهر یزد باارجاع به مشاورصاحب صلاحیت وذیصلاح دردستور کارقرارگیرد.))

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت :

الف- باتوجه به پايان دوره ده ساله طرح جامع ترافيك وعدم تحقق مطلوب آن و تغييراطلاعات آماري ، مباني مواجهه و... ، طرح بازنگري از طريق انتخاب مشاور ذيصلاح در زمان حداكثر 5 ماه در دستور كار شهرداري قرار گيرد.

ب- كميته ترافيك(حمل ونقل)كميسيون عمران باحضور اعضاء و كارشناسان محترم آقايان دكتر شاهي، دكتر فلاح و افراد ديگري كه توان و تخصص هاي لازم را دارند به تشخيص كميسيون عمران كه متعاقباً تعيين خواهد شد، تشكيل مي‌گردد.

ج- كليه طرح‌هاي ترافيكي زير نظر كميته ترافيك كميسيون عمران پيش خواهد رفت و در صورت تأييد كميته و اصلاحات احتمالي، طرح‌ها براي تصويب به كميسيون عمران و سپس صحن شورا ارجاع شود.

د- باتوجه به تخصص وتوانايي آقاي باغعليشاهي، پيشنهادمي‌شود ايشان به عنوان مديرپروژه طرح‌هاي جامع و تفصيلي ترافيك انتخاب گردد.

  اختصاص مکان جهت مرکز اطلاع رسانی گردشگری

5- نامه  شماره237/147/962/ب-3/7/96 مدیرپایگاه میراث فرهنگی شهرتاریخی یزدثبت دبیرخانه  شورا به شماره 961001716-4/7/96 بشرح ذیل:

« جناب آقای مهندس سفیدریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام و احترام، پیرو مذاکرات گذشته با اعضای محترم شورای اسلامی سابق مقررگردید بدنبال ثبت جهانی شهر تاریخی یزد فضایی به عنوان مرکز اطلاع رسانی گردشگری با الگوی ساخت وسازومصالح سنتی بومی(خشت وگل) با همکاری موسسه کراتر فرانسه وپایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد واداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان بمنظورمعرفی نمونه معماری منطبق برتکنیک بومی طراحی واجرا گردد. به همین منظورمکان مورد نظر بخشی اززمین پارکینگ واقعدرخیابان امام نبش خیابان مهدی(عج) (محل بنیادشهیدسابق)که درعرصه ثبت جهانی نیز قراردارد موردتوافق قرارگرفت. به همین منظورنقشه های جانمایی وطرح فضای یادشده به انضمام لوح فشرده جهت استحضارواقدامات مقتضی تقدیم حضور می گردد. مجتبی فرهمند- مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  ازسوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت :

الف- شهرداري موظف است سريعاً نسبت به صدور مالكيت سند اقدام و پي‌گيري‌هاي لازم را انجام دهد.

ب- شهرداري نسبت به بازپس گيري بخشي ازاين زمين از ميراث فرهنگي (اكنون پاركينگ ميراث فرهنگي مي‌باشد) هر چه سريع‌تر اقدام نمايد.

ج- ضمن اعلام موافقت با پيشنهاد فوق و اعلام آمادگي جهت تحويل زمين، مقرر گرديد شهرداري تحويل زمين را موكول به ارائه برنامه فيزيكي و طرح اجرايي مورد تاييد مؤسسه كراتر فرانسه نمايد.

د- شهرداري لايحه مربوطه را به پيوست طرح ميراث فرهنگي جهت تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.

  افتتاح حساب

6- لایحه  شماره 960034495-25/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001939-26/7/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: افتتاح حساب، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو نامه هاي شماره 960020826 -9/5/1396و960018235- 24/4/1396  وباتوجه به بنديك صورتجلسه شوراي سازمان سرمايه گذاري ومشاركتهاي مردمي مورخ31/3/1396 مبني بر تعيين بانك قرض الحسنه رسالت جهت افتتاح حسابهاي بانكي ومعرفي آقاي علي صاحبي به عنوان مديرمالي سازمان؛ خواهشمند است به استناد بند9 ازماده 6 وتبصره بند6ماده 11 اساسنامه سازمان مذكور، موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق با افتتاح حساب سازمان یادشده در بانک تجارت و همچنین آقای صاحبی به عنوان مدیرمالی آن سازمان موردتصویب قرارگرفت.

  جابجایی اعتبار

7- لایحه  شماره 960030126-1/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001675-1/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه یک شهرداری به شماره 960109659 مورخ 28/5/96 (تصویر پیوست) تقدیم و پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسراعتبار به مبلغ 840.000.000 ریال (هشتصد و چهل میلیون ریال) از محل ردیف تکمیل پیاده روسازی خیابان انقلاب (1533080004) و افزایش این مبلغ به ردیف جدیدایجادشده با عنوان اجرای محوطه ورزشگاه شهدای محمودآباد  اقدام لازم معمول گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً  آقای کشفی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  جابجایی اعتبار

8- لایحه  شماره 200/960034500- 25/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001936 - 26/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه یک به شماره 960109744 مورخ29/5/96(تصویرپیوست)تقدیم وپیشنهادمی نمایداجازه فرماییدنسبت به جابجایی وکسر اعتبار درخواستی ازمحل ردیف تکمیل وبهسازی پارک حائری (15350100122) وایجاد ردیف اعتباری جدید با موضوع تکمیل پارک مسجدحضرت رقیه (س) اقدام لازم معمول گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً  آقای مهندس کشفی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق  مورد تصویب قرارگرفت.

  جابجایی اعتبار

9-لایحه  شماره960034496-25/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001935-26/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه سه ( تصویر پیوست ) تقدیم وپیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسر اعتبار به مبلغ .1750.000.000 ریال( یک میلیارد و هفتصدوپنجاه میلیون ریال )  از محل ردیف 15330100056 ( روکش خیابان استاد احمد آرام ) و افزایش این مبلغ به ردیف 15330100003 (پروژه زیرسازی ، جدول گذاری وآسفالت معابر در سطح منطقه سه ) اقدام لازم معمول گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقای حسن منصوری جعفری به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكرصلوات درساعت11خاتمه يافت.