بیانیه چشم انداز شهر هوشمند یزد بررسی شد

بیانیه چشم انداز شهر هوشمند یزد بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش های شورای شهر یزد در روز یکشنبه 17 دیماه؛ بیانیه چشم انداز شهر هوشمند یزد، بودجه فاوا ومعاونت برنامه ریزی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر کانون تفکر شهر هوشمند به تشریح این چشم انداز پرداخت و تصریح کرد: انتشار داده های و دسترسی عموم از مواردی است که مورد توجه این بیانیه قرار دارد و در عین حال داده ها به گونه ای منتشر شود که بحث حریم خصوصی افراد هم رعایت شود.

جهانگرد ضمن ارائه گام های توسعه چارچوب داده های باز اظهارداشت: درگیر کردن کردم به مفهوم open data و انتشار دیتا برای سازمان هایی که این اطلاعات را منتشر می کنند فواید بسیاری را خواهد داشت.

در این جلسه بررسی بودجه سازمان فاوا و معاونت برنامه ریزی شهرداری آغاز شد که در طی جلسات کمیسیون موارد و سرفصل های آن بررسی خواهد شد.

همچنین پس از بررسي بيانيه چشم انداز شهر هوشمند و ضمن تصويب بيانيه مقرر گرديد اين بيانيه براي پيشنهاد وتصويب به صحن شورا ارجاع گردد و به پيشنهاد جناب عباسي در راستاي ايجاد زيرساخت هوشمند مصوب گرديد طرح ايجاد پرتال داده هاي باز با محور انتشار داده هاي باز به شورا ارائه گردد.

ضمنا مقرر گرديد گزارش استفاده از يزدكارت در اتوبوس هاي شهري توسط سازمان فاوا و متوليان امر در جلسه بعدي كميسيون ارائه گردد.