بيست‌ونهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد

بيست‌ونهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

بيست‌ونهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 4/9/92 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:

در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران محترم وساير مسئولين ، با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبراساس دعوتنامه شماره 921002845- 28/8/92 آقاي محمدي نماينده تام الاختيار شركت خدمات صنعتي تراكتورسازي تبريز به اتفاق همراهان ، نمايندگان محترم كميسيون ماده 38 اصلاحي معاملات شهرداري ، آقاي صلواتي نماينده محترم حوزه معاونت خدمات شهري ، آقاي صالحيان مديرعامل محترم سازمان مديريت پسماند درخصوص تعيين تكليف وضعيت نهايي پروژه كارخانه كمپوست درجلسه شورا حضور يافتند كه رياست شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ، گزارشي از اقدامات انجام شده اوليه ونيز قراردادهاي منعقد شده تاكنون جهت يادآوري اعضاء و مدعوين ارائه و خواستار بررسي هرچه زودتر شورا براساس قراردادهاي تنظيمي في مابين و تعيين وضعيت نهايي در راستاي راه اندازي و به ثمر نشستن آن پروژه گرديد.

سپس آقاي فقيه خراساني از بررسي هاي بعمل آمده و پي گيري هاي صورت گرفته توسط كميسيون خدمات شهري شورا با حضور مسئولين مربوطه دراين زمينه گزارش كامل و جامع ارائه نمود وتأكيد نمود با توجه به شرايط موجود ودر صورت امكان وجه مورد توافق به شهرداري پرداخت وكل معامله فسخ گردد . درادامه آقاي صالحيان مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري هم مطالبي را درخصوص قراردادهاي تنظيمي اوليه تاكنون و عدم موفقيت پيمانكار مربوطه جهت راه اندازي آن پروژه و ضرر و زيانهاي مالي وارده به شهرداري ،عنوان نمود .

سپس آقاي محمدي كه طي نامه شماره 1628/300 مورخ 30/8/92 از سوي هيأت مديره و مديرعامل شركت خدمات صنعتي تراكتورسازي به عنوان نماينده تام الاختيار درجلسه حضور داشتند گزارشي از اقدامات انجام شده تاكنون توسط آن شركت جهت ساخت و راه اندازي كارخانه كمپوست و مطالبات خود ازشهرداري و چگونگي ادامه كار جهت تكميل آن پروژه با برآورد هزينه هاي احتمالي و همچنين درصورت امكان وضرورت انجام فسخ معامله و غيره ارائه نمود .  

درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان گرامي ، ضمن ابراز گلايه از عدم حضور اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران عليرغم دعوتنامه ارسالي و بي اعتنايي آنان به اين جلسه ، نقطه نظرات ، پيشنهادها و ديدگاههاي خودرا درخصوص ادامه روند كار و تكميل آن پروژه توسط پيمانكار مربوطه طبق مفاد ومشخصات مندرج در قراردادهاي منعقده في مابين ، عقد قرارداد متمم جهت كارهاي باقي مانده براساس قيمت روز درقبال ارائه ضمانت نامه بانكي ، فسخ انجام معامله طبق ضوابط ، جبران ضرر و زيان هاي وارده ، دريافت خسارت ، خلع يد و غيره مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند ودرپايان مقرر گرديد آقايان مطهريان ، زارع ، خباززاده بعنوان نمايندگان شورا موضوعات فوق را بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي درصحن علني به شورا گزارش نمايند.

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.