بيانيه شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت 13 آبان

بيانيه شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت 13 آبان

13 آبان روزي است كه غنچه هاي انقلابي براي بيعت با مريد خويش در محل علم ودانش گرد هم جمع شدند و فرياد و نور حق طلبانه ا... اكبر را بر ضد طاغوت و استكبار در فضاي وهم انگيز ظلم و ستم تراوش نمود و پايه هاي حكومت آنان سست و ناپايدار گرديد. چه گلهاي با طراوتي پرپر شدند تا گامهاي مقدس اسلام عطرآگين شود و بوي وحدت و يكپارچگي در اين ديار به مشام برسد. آن روز، روز پيروزي حق بر باطل بود، آن روز استكبار جهاني از سرزمين نور و ايمان بيرون رانده شدتا مردم ايران اسلامي صداي همدلي و همزباني خود را الگوي آزاديخواهان جهان كنند.

شوراي اسلامي شهر يزد روز 13 آبان روز دانش آموز، روز ملي مبارزه با استكبار جهاني، بازداشت و تبعيد امام خميني از قم به تركيه(1343ش) و تسخير لانه جاسوسي امريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام(1358) را گرامي مي دارد و از ملت هميشه سرافراز ايران به ويژه مردم دارالعباده يزد مي خواهد در راهپيمايي 13 آبان شركت نموده تا بار ديگر تجديد بيعتي با شهدا، امام راحل و رهبري معظم انقلاب نمايند.