بيانيه شوراي اسلامي شهريزد درارتباط با هتك حرمت به ساحت امام خميني (ره )

بيانيه شوراي اسلامي شهريزد درارتباط با هتك حرمت به ساحت امام خميني (ره )
« بسم الله الرحمن الرحيم »
 
   حضرت امام خميني (ره) احياگر دين درقرن حاضر وبيدارگر بزرگ ملت ،براي مبارزه با مستكبران است ، امام (ره) كسي است كه عزت واقتدار را به ملت ايران بلكه به جهان اسلام بازگرداند وحق عظيمي برگردن مردم ايران دارند از اين رو مردم حق شناس ايران عشقي عميق و ارادتي راسخ به آن پير روشن ضمير داشته  وهرگونه اهانتي را به ساحت مقدس امام راحل برنمي تابند . اعضاي شوراي اسلامي شهر همچون تمامي اقشار مردم ،اهانت انجام گرفته به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي را محكوم ونسبت به آن اعلام انزجار مي نمايند ، نمايندگان مردم شريف يزد ضمن بيعت مجدد با آرمانهاي حضرت امام (ره) پيروي وتبعيت خودرا از خلف صالح ايشان حضرت آيت ا... خامنه اي اعلام واز خداوند متعال سلامتي ايشان وسرفرازي ملت ايران را مسئلت مي نمايند.  
                                                                  والسلام