بودجه 700 ميليارد‌‌ريالي شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهررسيد

بودجه 700 ميليارد‌‌ريالي شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهررسيد

به

 

 بودجه سال87 شهرداري يزد توسط شوراي اسلامي ‌شهر به‌ مبلغ 700 ميليارد ريال تصويب شد...

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- بودجه شهرداري يزد طي بررسيهاي كارشناسانه و جلسات متعدد در شورا كه با حضور شهردار، معاونت اداري مالي ، مدير امور مالي و كارشناسان شهرداري برگزار گرديد، نهايتاً در يكصد و سيزدهمين جلسه شورا به تصويب رسيد.      

اين گزارش مي افزايد: بودجه مصوب شده 700 ميليارد ريال مي باشدكه 68 درصد آن صرف هزينه هاي عمراني و 32 درصد ديگر نيز صرف  هزينه هاي جاري شهرداري مي شود.

براساس اين گزارش ، 474 ميليارد و 954 ميليون و 925 هزار ريال از بودجه مذكور صرف هزينه هاي عمراني و 225 ميليارد و 45 ميليون و 75 هزار ريال ديگرآن نيز صرف هزينه هاي جاري شهرداري مي گردد.

شايان ذكر است : بودجه عمراني مذكور براي بالغ بر 100 پروژه عمراني مي باشد.

گفتني است : شاخص ترين رديفهاي درآمدي پيش بيني شده در بودجه سال 87 از محل وصول عوارض برپروانه ها، مشاركت با بخش خصوصي و عمومي ، فروش زمين ، جرايم كميسيون ماده 100و غيره مي باشد و همچنين لازم به ذكر است : شاخص رديف هزينه، شروع عمليات احداث پل چهارراه معلم است.