بودجه 700 ميليارد‌‌ريالي شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهررسيد

بودجه 700 ميليارد‌‌ريالي شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهررسيد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- بودجه شهرداري يزد طي بررسيهاي كارشناسانه و جلسات متعدد در شورا كه با حضور شهردار، معاونت اداري مالي ، مدير امور مالي و كارشناسان شهرداري برگزار گرديد، نهايتاً در يكصد و سيزدهمين جلسه شورا به تصويب رسيد.      

اين گزارش مي افزايد: بودجه مصوب شده 700 ميليارد ريال مي باشدكه 68 درصد آن صرف هزينه هاي عمراني و 32 درصد ديگر نيز صرف هزينه هاي جاري شهرداري مي شود.

براساس اين گزارش ، 474 ميليارد و 954 ميليون و 925 هزار ريال از بودجه مذكور صرف هزينه هاي عمراني و 225 ميليارد و 45 ميليون و 75 هزار ريال ديگرآن نيز صرف هزينه هاي جاري شهرداري مي گردد.

شايان ذكر است : بودجه عمراني مذكور براي بالغ بر 100 پروژه عمراني مي باشد.

گفتني است : شاخص ترين رديفهاي درآمدي پيش بيني شده در بودجه سال 87 از محل وصول عوارض برپروانه ها، مشاركت با بخش خصوصي و عمومي ، فروش زمين ، جرايم كميسيون ماده 100و غيره مي باشد و همچنين لازم به ذكر است : شاخص رديف هزينه، شروع عمليات احداث پل چهارراه معلم است.