بودجه 700میلیارد ريالی شهرداری یزد به تصویب شورای اسلامی شهر رسید

بودجه 700میلیارد ريالی شهرداری یزد به تصویب شورای اسلامی شهر رسید
بودجه سال89 شهرداري يزد توسط شوراي اسلامي ‌شهر به‌ مبلغ 700 ميليارد ريال تصويب شد
به گزارش سخنگوی شوراي اسلامي شهريزد- بودجه شهرداري يزد طي بررسيهاي كارشناسانه و جلسات متعدد در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی شورا كه با حضور شهردار، معاونین اداري مالي و عمرانی و نیز حمل ونقل وترافیک ، مديران امور مالي و درآمدهای عمومی و كارشناسان شهرداري برگزار گرديد، به تصويب رسيد.  
اين گزارش مي افزايد: بودجه مصوب شده 700 ميليارد ريال مي باشدكه قریب به 65 درصد آن صرف هزينه هاي عمراني و قریب به  35درصد ديگر نيز صرف هزينه هاي جاري شهرداري مي شود.