بودجه پیشنهادی شهرداری یزد به تصویب شورای اسلامی شهر رسید


طي تقدیم بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری به شورای اسلامی شهر یزد ، پس از بحث و تبادل نظر با استماع نظرات کارشناسان ، الویت سنجی پروژه ها و پیشنهادات اعضای شورا در کمیسیون برنامه و بودجه و كميسيون عمران و توسعه شورای شهر و همچنین صحن علنی شورا مبلغ دو  هزار و 189 ميليارد و 644 ميليون ریال تصویب شد.

اين گزارش مي افزايد : از اين ميزان  749ميليارد و 223 ميليون ريال هزينه جاري و يك هزار و 440 ميليارد و 421ميليون ريال هزينه عمراني مي باشد.

بودجه سال 93 شهرداری نسبت به بودجه سال 92 حدود 28 درصد و نسبت به متمم و اصلاحیه بودجه سال 92 ، حدود 22 درصد افزایش داشته است.

گفتني است از كل بودجه مصوب ، حدود 34 درصد صرف هزینه های جاری و حدود 66 درصد صرف هزینه های عمرانی می شود.

شايان ذكراست آيتم هاي مبلمان شهري ، آسفالت و روكش آن ، احيا و احداث و نگهداري فضاي سبز ، پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرداري و غيره از جمله موارد مورد تصويب بودجه سال آتي مي باشد.