بودجه پيشنهادي سال90 شهرداري يزد تقديم شوراي اسلامي شهر گرديد

بودجه پيشنهادي سال90 شهرداري يزد تقديم شوراي اسلامي شهر گرديد
شهردار يزد بودجه پيشنهادي سال90 شهرداري را جهت بررسي و تصويب ، تقديم شوراي اسلامي شهر يزد نمود.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت دهه فجر و همچنين تشكر از همه متوليان امر به خاطر تصويب عوارض سال 90 شهرداري گفت : ازشهرداريزد دراين جلسه دعوت گرديد تا ازرويكردهاي بودجه پيشنهادي سال 90 واهداف كلي و همچنين در مورد عملكرد سال گذشته و تحقق بودجه طي ده ماهه اخير توضيحاتي ارائه و اعضاي شورا نظرات خود را در جلسه بيان نمايند تا به خواست خداوند متعال بودجه تقديمي بررسي و مصوبه ابلاغ گردد.
وي در ادامه پيشنهاد داد : شهرداري بايد حداكثر استفاده از بودجه هاي تصويبي سفر سوم رياست جمهوري در مورد پروژه هاي فرهنگي و بازسازي بافت فرسوده را ببرد.
محمد فقيه خراساني همچنين با اشاره به مذاكرات حضوري با وزير كشور در سفر استاني اخير و مكاتبات استاندار محترم در مورد كلانشهر شدن خواستار پيگيري هاي لازم در اين راستا شد.
شهردار يزد در چهارصد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكر از كمك و همراهي و تدابير ارزنده شوراي اسلامي شهر يزد در طول 4 سال گذشته ، رويكرد شهرداري و شوراي شهر در سنوات گذشته و جاري را تشريح و سپس سياستهاي كلي آتي شهرداري را عنوان كرد.
شهردار یزد در ادامه بودجه پيشنهادي سال90 شهرداري يزد را به رئيس شوراي اسلامي شهر يزد جهت بررسي و تصويب تقديم نمود.
محمد رضا پيرنيا معاون اداري مالي شهرداري يزد با بيان اينكه شهر يزد اولين شهري در كشور است كه سيستم جامع اداري مالي آن خروجي بودجه داشته است ؛ كل بودجه پيشنهادي سال آتي شهرداري را 770 ميليارد ريال اعلام نمود كه نسبت به سال 89 ، 10 درصد افزايش داشته است.
وي تعداد پروژه هاي عمراني سال 90 را 165 مورد عنوان نمود در حالي كه اين پروژه هاي در سال89 146 مورد بوده است ، خاطرنشان ساخت : ميزان اعتبار جاري سال 90 ، 320 ميليارد ريال ( 42 درصد كل بودجه پيشنهادي ) و ميزان اعتبار عمراني اين سال 450 ميليارد ريال ( 58 درصد كل بودجه پيشنهادي ) مي باشد.
معاون اداري ماالي شهرداري يزد علت افزايش اعتبارات جاري سال 90 نسبت به سال 89 را كاهش فروش اموال شهرداري ، افزايش خدمات جمع آوري مديريت پسماند و افزايش دستمزدها ذكر كرد و گفت : ايجاد راهكار براي ثبت و افشاء رويدادهاي مالي ناشي از تهاتر و امورمشاركتي و جذب سرمايه گذار، پيگيري در وصول مطالبات ناشي از آراي كميسيونهاي ماده 100 ، 77 و چكهاي معوقه ، وصول مطالبات از قبيل بهاي خدمات ، نوسازي و كاربريهاي غيرمرتبط براي اماكن دولتي از سياستهاي كلي شهرداري براي تامين مالي مي باشد.
سپس در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهريزد ضمن تبريك دهه فجر ؛ رويكردهاي پيشنهادي خود جهت پيشبرد اهداف شهرداري در سال آتي از جمله اتخاذ تدابيري براي درآمد پايدار ، ايجاد حسابداري تعهدي ، رشد درآمدهاي كوششي و استفاده از ابزار تشويق و تنبيه ، توازن در توسعه شهرداري ، محله محوري ، نظارت بر كارهاي خدماتي ، بهسازي و نوسازي در بافت تاريخي و فرسوده ، ارائه وقت و بودجه براي حمل و نقل بار و مسافر ، اجراي پارك قرآني در شهر و ... مطالبي را ارائه نمودند.
شهردار يزد در خصوص تسهيل در امر سرمايه گذاري اظهار داشت : در حال حاضر در كشور، مسابقه بين شهرداريها براي جلب سرمايه گذار است و سرمايه گذار در سطح شهر به دنبال بهترين گزينه اي است كه بيشترين عايدي را داشته باشد.
وي همچنين در مورد هدفمند كردن يارانه ها خاطرنشان ساخت : بهبود عبور و مرور ، اصلاح هندسي ، هزينه هاي آسفالت ، خريد علائم ترافيكي ، موضوع IT  و هوشمند كردن ، خريد اتوبوس وتجهيزات ناوگان اتوبوسراني ، سرمايه گذاري بيشتر درحوزه حمل و نقل بارو مسافرد جهت سياستهاي دولت و رهنمودهاي شوراي اسلامي شهر يزد برنامه ريزي شده است .
سيد علي اكبر ميروكيلي با اعلام اينكه شهر يزد در توسعه پاركها در كشور عقب مي باشد علت آن را نداشتن آب دانست و افزود : شهرداري تاكنون با استفاده از آب خام به آب شرب توانسته فضاي سبز شهر را توسعه دهد البته در حال حاضر اين شهرداري توانسته نزديك به 15كيلومتر لوله گذاري نمايد.
وي در پايان با تاكيد بر سخنان رئيس ميراث فرهنگي استان كه « هر مكان تخريب شده در بافت تاريخي ، توسط سازمان ميراث اجازه تجديد بنا به آن داده مي شود » تصريح كرد : آن قسمت از بافت كه ارزش تاريخي دارد بايد حفظ گردد و قسمتهاي فاقد ارزش تاريخي منطبق بر بافت و برابر ميراث بايد بازسازي شود.
شهردار يزد افزود : بافت تاريخي بايد زنده باشد و اين مورد در صورتي امكان پذير است كه مردم از آن بهره مند شود و توسط اتباع بيگانه استحاله نشده باشد.