به مناسبت هفته شوراها/ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با يكي از فقهاي شوراي نگهبان

به مناسبت هفته شوراها/ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با يكي از فقهاي شوراي نگهبان

 

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با آيت ا... سيد محمد رضا مدرسي يكي از فقهاي شوراي نگهبان در دفتر ايشان ديدار و گفتگو نمودند.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد - در اين ديدار ابتدا اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تسليت به مناسبت شهادت بانوي اسلام حضرت فاطمه الزهرا (س) و گراميداشت هفته شوراها ، گزارشي از عملكرد شورا و شهرداري طي 4 سال ارائه و سپس مشكلات و چالشهاي پيشروي شورا و مردم را بيان نمودند.
در ادامه آيت ا... سيد محمد رضا مدرسي قانون فعلي اساسي و شوراها را از نظر كلي مشكلي ندانست و افزود : اگر چه به لحاظ تبدّل فكر گاهي ايراداتي مطرح مي شود با اين وجود در صورتي كه مواردي خلاف شرع به نظر نرسد فعلا بايد قانون را عمل نمود تا قانون جديد وضع گردد ؛ همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند اظهار نظر و ارائه طريق نمايد.
وي بهترين راه براي اصلاح قوانين را از طريق شوراي عالي استانها ذكر كرد و ادامه داد : تفسير قانون عادي به عهده مجلس و تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.
آيت ا... مدرسي ضمن بيان اينكه در ديوان عدالت اداري بيشترين شكايات از مصوبات شوراهاي سايراستانها است ، به شوراها توصيه كرد: معيارتان خدا، اسلام و قرآن باشد.
وي بر تامين درآمد پايدار شهرداريها تاكيد كرد و اظهار نمود : همه درآمدها نبايد از نفت تامين شود.
اين مقام مسئول در خصوص هدفمند كردن يارانه ها گفت :اين مورد كاري بود كه بايد انجام مي گرديد طبيعي است بعضي از صنايع غيراقتصادي و غيررقابتي هستند كه نمي توانند در اين شرايط دوام بياورند در اين مورد نيز بايد تا اندازه اي به آنها كمك شود تا خود را اصلاح كنند.
وي با اشاره به صحبت يكي از اعضا در خصوص افزايش بيش از حد قبض گاز شهري اظهار داشت : راه حل ارزان كردن انرژي نيست بلكه افزايش يارانه است.
آيت ا... مدرسي در خصوص احداث فرهنگسراها اذعان نمود : احداث فرهنگسراها نبايد فقط به احداث ساختمان خلاصه شود بلكه بايد روي عملكرد آنها نظارت شود تا هر كسي افكار خود را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به فرزندان القاء نكنند با اين حال كار عملي را شروع كنيد و حدود اسلامي را رعايت نمايند.
وي تصريح كرد : در پروژه هاي شهري دلمان مي خواهد كه شهر آباد شود ولي نبايد به كسي ظلم گردد و همه بايد بار آنرا به دوش بكشند.