به مناسبت هفته شوراها / حضور اعضاي اسبق شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه علني شورا

به مناسبت هفته شوراها / حضور اعضاي اسبق شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه علني شورا

 

چهارصد و بيست و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور تعدادي از اعضاء شوراهاي اسلامي شهر يزد در دور اول و دوم و ساير مدعوين برگزار و در مورد مسائل شهر گفتگو نمودند.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - ابتدا رئيس شوراي اسلامي شهر يزد و هركدام از اعضا به هدف از تشكيل جلسه در هفته شوراها ، شمه اي از عملكرد صورت گرفته و در دست اقدام و بعضي از مشكلات و تنگناهاي شورا اشاره نمودند.
سپس آقاي ابوالقاسم شعشعي به شرايط سخت فعلي ذر خصوص تامين منابع و در مقابل مطالبات و انتظارات زياد مردم اشاره كرد و اظهارداشت : در دوره اول مشكل عدم تعامل سازمان ميراث فرهنگي در خصوص ايجاد بعضي از شبكه هاي مصوب داخل بافت تاريخي را داشتيم در عين حال كارهاي بزرگي از جمله ايجاد شبكه لردكيوان تا لب خندق و ايجاد شبكه مصلي در مجاورت مسجد ملااسماعيل را انجام داديم كه اگر اين موارد انجام نشده بود اكنون با مشكلات بيشتر مواجه بوديم به مشاركت بخش خصوصي بيشتر بايد توجه شود از جمله ايجاد پاركينگ در سطح شهر.
در ادامه آقاي صالح اصلاني برادر مرحوم اصلاني اظهار داشت : نتيجه زحمات شوراي سوم در اجراء پروژه هاي انجام شده در سطح شهر مشخص است از زماني كه شوراها تشكيل شده است تاكنون شاهد توسعه و آباداني بيشتر در شهرها هستيم
آقاي محمد اصلاني پسرمرحوم اصلاني لزوم توجه به نسل جوان كه سرنوشت آينده ما به عهده آنهاست را يادآور شد و ضرورت معرفي كارهاي انجام شده به مردم هرچند وقت يكبار متذكر گرديد.
سپس سركارخانم كفيل الناس توجه به بانوان كه نيمي از جمعيت را شامل مي شوند و بر نيمي ديگر تاثيرگذار هستند را خواستار شد و در شرايط فعلي موقعيت بحراني بعد از خانواده را يادآور گرديد و خواستار ارزش پنهان به مقام والاي زن و توجه به موضوع تحكيم بنيان خانواده گرديد.
در خاتمه آقاي حسين گلاب به اهميت كارهاي انجام شده در دور سوم اشاره كرد خصوصا موضوع نظافت شهر كه مورد توجه شهروندان و بازديدكنندگان از شهر تاريخي يزد است ، اجراء تقاطع هاي غيرهمسطح ، اجراء راستگردها در تقاطع ها و پياده سازيها خصوصا پياده سازي خيابان قيام با زيبائي خاص ، و ساير امور عمراني را قابل توجه دانست و خواستار ساماندهي بدنه خيابان قيام مشابه كار انجام شده در بدنه سازي خيابان امام خميني شد.