به مناسبت درگذشت استاد مهدی آذریزدی

به مناسبت درگذشت استاد مهدی آذریزدی
« بسم ا... الرحمن الرحيم»
سلام خدمت مردم بزرگ ومردمدار يزد
سلام وخير مقدم خدمت تمامي كساني كه از راههاي دور ونزديك به شهر تاريخي يزد قدم رنجه فرموده اند .
سلام خدمت مسئولين استان
   امروز يزد دوباره به خود مي بالد اگرچه زير با محنت از دست دادن بزرگ مردمي ساده زيست كمر خم نموده است . امروز شاهد عزت واحترام دوبارة مردم يزد هستيم . به سادگي ، اخلاص ، عشق وعلم . هر انسان با فرهنگ با ديدن اين صحنه ها احساس غرور واحترام مي كند مطمئن باشيد 88 سال زندگي دركمال آرامش ، احترام ، سادگي ، آزادگي ودنيا گريزي كار ساده اي نيست ومهدي آذر يزدي مردي بود كه با تمام شكوه ، افتخار ، اعتبار وبزرگي لابه لاي همين مردم به ساده ترين شكل ممكن زندگي مي كرد .
 مهدي آذر يزدي آمده بود تا بچه هاي خوب را راهنما وحامي باشد . سه نسل با نوشته هاي پاك وصميمي او راه ورسم انسان مدار زيستن را آموختند امروز نبايد داغدار بود بلكه بايد به خود باليد . او ساده آمد، ساده زيست وساده رفت ، او پاك ومعصومانه آمد ، پاك ومعصومانه زيست وپاك ومعصومانه رفت . او هشتادوهشت سال كودكي خويش را با تمام خصوصيات منحصر به فردي كه داشت حفظ كرد واين گونه زيست . عجز وناله ندارد بلكه جا دارد تا سر به آسمان بياساييم وبه همشهري بودن با اين مرد افتخار كنيم . همه ما به آذر مديونيم وبايد تا به هر صورت ممكن دين خودرا به او ادا كنيم حال هر كس به قدر توان ونيرويي كه دارد .
 ضمن عرض تسليت به تمامي بازماندگان ايشان كه از شهرهاي ديگر قدم رنجه فرموده اند به ويژه فرزند خواندة ايشان جناب آقاي صبوري وخانواده محترم كه با يك تصميم بزرگ وبجا ومنطقي اجازه داده اند تا آذر دركنار پدر ودوستدارانش تا ابد آرامشي دوباره يابد ، از ايشان قدر داني ويژه مي نمايم .
 از تمامي مسئولين محترم استان به ويژه آقاي مهندس اولياء نماينده محترم مجلس ، استاندار محترم جناب آقاي فلاح زاده كه با پيگيري هاي خود انجام اين مهم را تسهيل نمودند تشكر وقدرداني به عمل مي آورم از تمامي مسئولين فعلي وسابق استان در سراسر كشور با هر مقام ومسئوليت كمال سپاسگذاري خود را اعلام         مي نمايم كه بار ديگر دوستداران اين نازنين مرد بودند تا با عزت وافتخار به شهر زادگاه خود باز گردد . اميدواريم در سايه همين همدلي وهمفكري دركوتاهترين زمان ممكن ضمن مهيا نمودن مكاني شايسته وزيبا براي مدفن ايشان درراه شناساندن افكار ونوشته هاي مهدي آذر يزدي بيشترين سعي وتلاش را به كار گيرند .
 موزه ، كتابخانه ، آرامگاه ، بنياد آذريزدي ومجموعه اي بي نظير دربخش ادبيات كودك ونوجوان ونيز آشنايي با ادبيات وعلوم قرآني بايد به بهترين وعلمي ترين  سطح خود دربزرگداشت اين مرد بزرگ احداث و آماده گردد تا يادآور تلاش خستگي ناپذيري ، علم اندوزي ، كتابخواني وفرهنگ مداري او باشد واين مكان با آرام گرفتن آذر درآن ، آرامگاه اديبان وناموران شهيد اين ديار گردد واينجا مقبره الادباء نامگذاري شود تا جوانان بدانند كه ارزش آدمي به فضل ودانش وكمالات انساني اوست ، نه به جا مقام ومنصب واين امور درسايه همت وبزرگي شما مردم ومسئولين خدوم و وظيفه شناس كارسختي نخواهد بود .
 همشهريان عزيز : آذر يزدي عمر خودرا درراه اعتلاي فرهنگ ادبيات كودكان اين سرزمين صرف كرد . اين مرد خوب درطي سالها دنبال آدمها وبچه هاي خوب مي گشت وقصه هاي خوب مي گفت وخود نيز به خوبي ودرميان خوبترين پديده هاي عالم كه قلم كتابت بود ، مي زيست . اوبنيانگذار ادبيات كودك ونوجوان در ايران بود وداستانهاي پندآموز فراواني را ازدل آثار بزرگ وارزشمند ديني وملي ، نظير قرآن كريم ، مثنوي معنوي ، گلستان سعدي استخراج كرد وبه زبان ساده به كودكان درس زندگي آموخت .
 من به عنوان نواده مرحوم وزيري كه بنيانگذار فرهنگ كتابخواني وكتابخانه داري درعصر حاضر وخدمتگذار كوچك شما دراين شهر بوجود چنين صاحب قلم ، كتاب شناس وكتاب پرداز افتخار مي كنيم واميدواريم اين شجره طيبه ، صاحب قلمان كتاب شناس دراين شهر همچنان سرسبز وبا طراوت بمانند وميوه هاي بيشتر وبهتري بدهند .
 شوراي اسلامي شهر يزد وشهرداري يزد آمادگي دارد تا با تمام توان وامكانات ، هرجا كه لازم باشد به تحقق امور ذكر شده كمك نمايد . وبراي شما مردم قدرشناس يزد سلامتي وشادكامي وبراي مهدي آذريزدي آرامش ومغفرت الهي آرزومندم .
                                                                    سيده حميده وزيري
                                                                   نائب رئيس شوراي اسلامي شهريزد

                                                              تيرماه 88