به امید رفع بلاتکلیفی آژانسها

به امید رفع بلاتکلیفی آژانسها
دویست وچهل وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد در مورخ30/2/88 با حضور9 تن از اعضا وشهرداریزد در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در این جلسه مقرر گردید نامه ای به استاندار محترم جهت رفع بلاتکلیفی آژانسهای سطح شهرارسال گردد" متن نامه : با توجه به مدیریت ونظارت بر تاکسی های سطح شهر که به نوعی دارای مدیریت دوگانه می باشد واین مدیریت دوگانه موجب نابسامانی در این صنف و به خطر انداختن جان ومال و نوامیس مردم می گردد لازمست به استناد ماده 9 قانون مدیریت سوخت واحکام صادره مراجع قضایی شهرستان واستان ولحاظ نمودن ماده 203 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب هیات وزیران وبا نگرش به ماده 55 قانون شهرداریها، مدیریت آنها به طور کامل در اختیار سازمان تاکسیرانی قرار گرفته و در راستای تبعیت سایر مراجع از این مصوبه وانجام همکاری لازم سازمانهای دیگر در راستای وظایف محوله وحذف دوباره کاری ، استاندار محترم حسب صلاحدید وبا توجه به قوانین و آئین نامه های موجود دستور قاطع صادر بنمایند."
همچنین بودجه سال 88 سازمان پارکها وفضای سبز به مبلغ 69 میلیارد و 899 میلیون و370 هزار ریال و سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری به مبلغ 35 میلیارد و 237 میلیون و 312 هزار ريال در این جلسه با حضور مدیران عامل آن سازمانها بررسی و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید.
در پایان این جلسه ، اعضای شورای اسلامی استان یزد با اعضای شورای شهر دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه اعضای شورای اسلامی استان انتخاب حاج آقا محمد فقیه خراسانی را به عنوان رئیس شورای اسلامی استان وشهر یزد تبریک گفته و خواهان برقراری رابطه بین شوراهای شهر و شوراهای فرادست گردیدند.