بهسازی آرامگاه آذریزدی و بُعد فرهنگی تلویزیون شهری بررسی شد

بهسازی آرامگاه آذریزدی و بُعد فرهنگی تلویزیون شهری بررسی شد

در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد بهسازی آرامگاه آذریزدی و بُعد فرهنگی تلویزیون شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عامری رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد با تاکید بر استفاده از مباحث اجتماعی وآموزشی به شهروندان افزود: در تلویزیون های شهری علاوه بر تبلیغات باید مطالب آموزشی با عنوان های فرهنگی و اجتماعی به شهروندان ارائه شود.
در ادامه پاکنژاد عضو کمیسیون اظهارداشت: زمان بندی تاثیر زیادی در ترافیک شهر دارد و باید یک برنامه ریزی اساسی و آیین نامه در زمان بندی تبلیغات ارائه شده در اینگونه تلویزیون ها و هماهنگی با چراغ های راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
شرفی مشاور کمیسیون فرهنگی هم در این زمینه گفت: اینگونه تابلوها یک رسانه جدید است که بهترین کار در مسیر آموزش های شهروندی است و با توجه به تایید طرح و دریافت مجوز، باید بر نحوه نظارت بر آن هم برنامه ریزی شود.
قمی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی با اشاره به استفاده از ابزارهای جدید تبلیغاتی گفت: باید از روش های قدیم تبلیغات به روش های جدید حرکت کنیم واستفاده از پیام های کوتاه در تلویزیون شهری یک فرصت است که در یزد باید از آن نهایت استفاده صورت گیرد.
وی افزود: میتوان به عنوان پایلوت در یکی از چهارراه ها که زمان بیشتری برای انتظار اتومبیل ها وجود دارد این طرح اجرا شود.
در نهایت مقرر شد با رعایت ضوابط پلیس راهور و قوانین ترافیکی، کمیسیون فرهنگی از لحاظ بعد فرهنگی اجتماعی و آموزشی آن موافق خود را اعلام نماید.
لازم به ذکر است طرح تلویزیون شهری در کمیسیون شهر هوشمند بررسی و جهت بررسی از بُعد فرهنگی آن، به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده بود و قرار است در کمیسیون بودجه هم این طرح بررسی شود.
همچنین در این جلسه طرح بهسازی و بازسازی آرامگاه آذریزدی از مفاخر فرهنگی یزد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری نسبت به آن اقدام نماید.