بهره گیری از ظرفیت های دانش آموزان سمپاد در مدیریت شهری

بهره گیری از ظرفیت های دانش آموزان سمپاد در مدیریت شهری

در نشست سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با جمعی از دانش آموزان المپیادهای علمی سمپاد، بر بهره گیری از ظرفیت های دانش آموزی در مدیریت شهری تاکید شد.
حمیدرضا قمی سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند در نشست با جمعی از دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان یزد گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد وظیفه خود می دانند تا از استعدادهای علمی شهر حمایت کنند و در تعاملات بیشتر با مجموعه سمپاد، از ظرفیت های دانش آموزی در مدیریت شهری استفاده خواهد شد.
در این نشست که با حضور جمعی از دانش آموزان المپیادهای علمی سمپاد، شهناز هاتفی مدیر اداره استعدادهای درخشان استان و مجید بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری برگزار شد ضمن اعلام آمادگی شورای شهرو سازمان فاوا برای تفاهم نامه با مرکز استعدادهای درخشان؛ بر شناسایی ظرفیت ها تاکید شد و مقرر گردید دانش آموزان سمپاد به صورت پژوهشی در زمینه های فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک با سازمان فاوا شهرداری همکاری داشته باشند.