بهره برداري از سيستم شستشوي ماشين در ترمينال مسافربري

بهره برداري از سيستم شستشوي ماشين در ترمينال مسافربري

سيستم شستشوي ماشين ( كارواش ) با هزينه اي معادل 180 ميليون ريال و با امكانات سيستم گرم كننده آب و آب سرد تحت فشار با  هدف رفاه حال رانندگان اتوبوسهاي بين شهري در ترمينال مسافربري يزد مورد بهره برداري قرار گرفت .