بهای خدمات آتش نشانی و آبنمای خشک پارکها بررسی شد

بهای خدمات آتش نشانی و آبنمای خشک پارکها بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون خدمات شهری در روز یکشنبه 17 دیماه؛ بهای خدمات آتش نشانی یزد و ساخت آبنمای خشک در پارک های سطح شهر بررسی شد.

قمی عضو کمیسیون در آغاز ضمن تذکر به دریافت آمار و اطلاعات از اتوبوسرانی و تاکسیرانی و بررسی مسائل آنها خواستار توجه کمیسیون به مصوبات قبل و پیگیری آنها شد.

وی در ادامه ضمن توجه به ساخت آبنماها در پارک ها، بودجه و مدت زمان مورد نیاز تا پایان سال را امری مهم دانست و خواستار بررسی معاونت خدمات شهری شد.

ابوترابی دیگر عضو کمیسیون به ساختمان سازمان فضای سبز اشاره و با توجه به مراحل اتمام آن خواستار توجه شهرداری به این سازمان شد و با توجه به خبرهایی از اختصاص این ساختمان به منظور استفاده دیگر مراکز شهرداری، این اقدام را نادرست دانست و از شهرداری خواست این محل به خود سازمان اختصاص یابد.

در این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری و رئیس آتش نشانی انجام شد، بهای خدمات آتش نشانی در سال 97، بودجه سازمان و موارد ساخت آبنمای خشک در پارک آزادشهر بحث و تبادل نظر شد.