بلوار فضیلت به جهت عدم همکاری دانشگاه ، مرکز خطر و تصادف شده است

بلوار فضیلت به جهت عدم همکاری دانشگاه ، مرکز خطر و تصادف شده است
رئیس کمیسیون تحول اداری و املاک شورای اسلامی شهر یزد در سخنان پیش از دستور خود در ششصد و چهاردهمین جلسه شورا با اشاره به اینکه ایجاد معابر و خیابان برای رفاه حال شهروندان امری ضروری است و شهرداری نیز توافقات لازم را انجام و حق وحقوق را پرداخت    می کند ، اظهارداشت : مدیران و مسئولین باید در این خصوص همراهی بهتری برای رفاه حال شهروندان با شهرداری داشته باشند که این همکاری در حال حاضر بین شهروندان و اهالی محلات بهتر مشاهده می شود.
وحیدرضا خباززاده یزدی با بیان اینکه متاسفانه بلوار فضیلت که سالهاست آسفالت و آماده بهره برداری جهت استفاده شهروندان می باشد، خاطرنشان ساخت : در راستای عدم همکاری لازم دانشگاه علوم پزشکی این معبر مرکز خطر و تصادف شده است و با توجه به اینکه در راستای دیوارچینی توافق لازم صورت گرفته لذا ضروری است در جهت جلوگیری از خطرات احتمالی جانی در این پروژه توسط مسئولین تسریع صورت گیرد.