برگزاری کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد

در جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد که با حضور فلاح و دهقان مشاورین شورا، معاون معماری شهرسازی شهرداری و کارشناس ترافیک برگزار شد موضوعات ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار گرفت:
??بررسی تقاطع سیدگلسرخ به فهادان که کلیات آن تصویب و به شهرداری ارجاع شد
??تعیین محدوده مرکزی شهر که مقرر گردید مشاور جهت طراحی و اجرای آن انتخاب شود.
??بررسی ساماندهی گذرگاه ها و پل های عابرپیاده