برگزاری سومین انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد

برگزاری سومین انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد
در سیصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد سومین انتخابات هیات رئیسه با حضور فرماندار محترم و اعضای شورا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – در این جلسه ، پس از رای گیری ، با اکثریت آرا محمد فقیه خراسانی به سمت رئیس ، سیده حمیده وزیری به سمت نائب رئیس و محمد مهدی حرزاده به سمت منشی شورای اسلامی شهر یزد انتخاب گردیدند.
در ادامه جلسه محمد رضا کوچک زاده به عنوان سخنگو و حمید رضا مطهریان به عنوان خزانه دار شورای شهر برگزیده شدند.
دیگر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل می باشد :
ردیف
کمیسیون
اعضای کمیسیون
1
برنامه و بودجه
ناصر پارسائیان
وحید رضا خباززاده یزدی
محمد فقیه خراسانی
حمید رضا مطهریان
محمدرضا کوچک زاده
2
خدمات شهری، حمل ونقل وترافیک
سیدعلی محمد میرحسینی
دکترزهرا حیدری
وحید رضا خباززاده یزدی
ناصر پارسائیان
سیده حمیده وزیری
3
فرهنگی اجتماعی
حمید رضا مطهریان
محمد مهدی حرزاده
سیده حمیده وزیری
محمد فقیه خراسانی
محمدرضا کوچک زاده
4
عمران وتوسعه
محمدرضا کوچک زاده
سیدعلی محمد میرحسینی
محمد فقیه خراسانی
دکتر زهرا حیدری
سیده حمیده وزیری
 
ناظران شهرداریهای مناطق و سازمانها
ردیف
شهرداریها و سازمانها
ناظران
1
ناحیه تاریخی
محمد مهدی حرزاده
2
منطقه یک
سیدعلی محمد میرحسینی - حمید رضا مطهریان
3
منطقه دو
محمد فقیه خراسانی - محمدرضا کوچک زاده
4
منطقه سه
سیده حمیده وزیری - وحید رضا خباززاده یزدی
5
آتش نشانی
سیدعلی محمد میرحسینی
6
آرامستانها
حمید رضا مطهریان
7
اتوبوسرانی
وحید رضا خباززاده یزدی
8
آمار و فناوری اطلاعات
وحید رضا خباززاده یزدی - محمدرضا کوچک زاده
9
مدیریت پسماند
محمد فقیه خراسانی - دکتر زهرا حیدری
10
بهسازی و نوسازی
محمدرضا کوچک زاده
11
پارکها و فضای سبز
سیده حمیده وزیری - ناصر پارسائیان
12
تاکسیرانی
محمد مهدی حرزاده
13
پایانه مسافربری
وحید رضا خباززاده یزدی
14
رفاهی تفریحی
سیدعلی محمد میرحسینی
15
عمران
محمدرضا کوچک زاده - ناصر پارسائیان
16
فرهنگی ورزشی
محمد مهدی حرزاده - حمید رضا مطهریان
17
میوه و تره بار
محمد فقیه خراسانی
 
 کمیسیون ماده صد
ردیف
کمیسیون
اعضا
1
بدوی یک
محمدرضا کوچک زاده
2
بدوی دو
دکتر زهرا حیدری
3
بدوی سه
وحید رضا خباززاده یزدی
4
تجدیدنظر چهار
حمید رضا مطهریان
5
تجدیدنظر شش
ناصر پارسائیان
6
تجدیدنظر هفت
سیده حمیده وزیری