برگزاری جلسه مشترک شورای شهرستان یزد و کمیسیون خدمات شهری

برگزاری جلسه مشترک شورای شهرستان یزد و کمیسیون خدمات شهری

جلسه مشترک شورای شهرستان یزد و کمیسیون خدمات شهری با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل سگهای بلاصاحب و بررسی پیشنهادات، طرح و برنامه های انجمن ها و فعالین این حوزه
از جمله مصوبات این جلسه:
تاکید بر افزایش تعداد کمپ ها و کانون های زنده گیری، واکسیناسیون و عقیم سازی
همکاری بیشتر سایر نهادهای مرتبط با این موضوع و اطلاع رسانی عمومی در خصوص تشخیص سگ های ایمن شده از غیر ایمن در سطح شهر
ارائه طرح جدید در قالب برنامه عملیاتی کنترل جمعیت سگ‌های بی صاحب با توجه به قوانین ابلاغی و بالادست و اعتبار پیش بینی شده در سال ۹۸