برگزاري چند فروشگاه خاص ماه مبارك رمضان با تخفيفات ويژه

برگزاري چند فروشگاه خاص ماه مبارك رمضان با تخفيفات ويژه

يكصد ونود و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا و محمدرضا عظيمي زاده شهردار برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت يادوخاطره شهداي جهادگر و نثار صلوات به ارواح پاك شهداي اين نهاد انقلابي ، هفته جهادكشاورزي را به خدمتگران جهادي و كسانيكه در اين نهاد خدمت مي كنند ، تبريك عرض نمود.

در ادامه اين جلسه طرح نشاط و سلامت كه با هدف عوامل موثر بر بهبودي كاركنان ادارات و سازمانهاي دولتي از طريق انجام اقدامات مداخله اي در بين اعضاي شوراي اسلامي شهر انجام شده بود با حضور مسئولين علوم پزشكي مورد بررسي قرار گرفت.

گفتني است كه قرار است اين طرح به طور كلي در بين ادارات و سازمانهاي دولتي استان برگزار شود.

همچنين در اين جلسه محمدرضا عظيمي زاده شهردار يزد ، گزارشي از مشاركت سرمايه گزاران در كارخانه كمپوست (تفكيك زباله) و جلسه كارگروه كشتارگاههاي استان افزود: اين جلسه با حضور چهار شهرستان يزد، اردكان ، ميبد و مهريز برگزار شد كه در زمينه رعايت بهداشت و كشتارها به صورت صنعتي بحث و تبادل نظر شد.

همچنين شهردار يزد در خاتمه مباحث خود از برگزاري و برپايي چند فروشگاه خاص ماه مبارك رمضان با 50 درصد تخفيف در سطح شهر خبر داد.

در پايان اين جلسه نامه هاي ارجاعي به شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.