برنامه پنج ساله شهر یزد به تصویب شورای شهر رسید

برنامه پنج ساله شهر یزد به تصویب شورای شهر رسید
ششصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورا ، شهردار ، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری و مشاور تهیه برنامه 5 ساله شهر و شهرداری و کارشناسان مربوطه برگزار و برنامه 5 ساله شهر یزد مورد بررسی و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – حجت الاسلام مطهریان رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تصویب طرح تفصیلی منطقه یک و دو شهرداری و برنامه پنج ساله شهر و شهرداری اظهار امیدواری کرد تا انشاءا... این طرحها و برنامه مذکور مورد رضایت پروردگار و زمینه خدمت رسانی بهتر و بیشتر به جامعه و مردم عزیزمان قرار گیرد. در ادامه شهردار یزد دورسوم شورای اسلامی شهر را برنامه ریزترین شورای تاریخ یزد عنوان نمود و اظهارداشت : شاید در آینده این فرصت دیگر پیش نیاید. وی افزود : افق بیست ساله شهر، طرح جامع ترافیک شهر، طرح تفصیلی بافت تاریخی ، بافت فرسوده و شهر یزد در این دوره شورا تدوین و تصویب گردید و همچنین در سال جاری قرارداد طرح های جامع حریم شهر و دفع آبهای سطحی شهر با پیمانکاران مربوط بسته شده و در حال اجرا می باشد. معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد با ارائه گزارشی از چگونگی تدوین برنامه 5 ساله شهر ، هدف از تهیه آن را چنین عنوان کرد: این برنامه با رویکرد نهادینه سازی برنامه ریزی و برنامه محوری و با عنایت به الزامات قانونی چون ماده 55 آیین نامه مالی شهرداریها ، ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهرداریها و ماده 173 برنامه پنج ساله توسعه وزارت کشور و تحققات منویات مقام معظم رهبری و با تاکید ویژه شورای دورسوم شهر یزد از دی ماه سال 89 تاکنون تهیه و تنظیم گردیده است . وی افزود : این برنامه از برنامه میان مدت و استراتژیک است که براساس اهداف بلند مدت چشم انداز و دیگر اهداف فرادست تنظیم شده است و مطالعات آن شامل مراحل شناخت ، تحلیل ، تحقیق و تدوین می باشد که مبیّن نقاط ضعف ، قوت ، فرصت و تهدید شهر و شهرداری یزد است . در پایان مشاور تهیه برنامه پنج ساله شهریزد گزارش کاملی از چگونگی تهیه و تنظیم برنامه را ارائه نمود و سپس اعضای شورای شهر یزد به بیان دیدگاههای خود پرداخته و در نهایت برنامه پنج ساله شهرداری یزد مورد تصویب قرار گرفت.