برنامه های فرهنگی اجتماعی شهرداری در حوزه بانوان با نظارت کمیته بانوان شورا اجرا می شود

برنامه های فرهنگی اجتماعی شهرداری در حوزه بانوان با نظارت کمیته بانوان شورا اجرا می شود

کمیته بانوان کمیسیون فرهنگی شورای شهر به ریاست نایب رئیس کمیسیون سه شنبه چهارم تیرماه تشکیل جلسه داد و پیرامون برنامه‌های تفریحی و اوقات فراغت بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه ضمن طرح موضوع آموزش در پارک ها؛ نمایش فیلم در پارک ها با مضامین اجتماعی برای بانوان با همکاری انجمن سینمای جوان، اجرای تئاترهای خیابانی با مضامین خانوادگی مطرح و تعیین تقویم ثابت برای برنامه‌ ها، هر یک از اعضا نظرات خود را بیان کردند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی با تاکید بر اجرای برنامه ها با زمان بندی مشخص گفت: در اجرای هر یک از طرح ها باید زمان بندی مشخصی در نظر گرفته شود و بازه زمانی آن برای اجرا تعیین شود.
ونوس عامری با اعلام پذیرش طرح ها در این کمیته اظهارداشت: هر ایده، طرح و برنامه در جهت ارتقاء وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها و زنان را پذيرا هستيم و این کمیته طی جلسات خود به صورت ماهیانه برنامه‌ریزی را برای هر ایده داسته باشد و با عنوان پاتوق گفتگو اجرایی شود.
وی افزود: در پارک های بانوان مشاوره رایگان به صورت هفتگی ارائه خواهد شد و در پارک‌های عمومی، انتخاب موضوعات مشاوره و برنامه ها پیرامون مباحث خانوادگی در قالب سمن‌ها با اعلام فراخوان و با هماهنگی کمیته بانوان انجام می شود.
شایان ذکر است در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مصوب شد تا تمامی برنامه های فرهنگی اجتماعی ورزشی حوزه بانوان در شهرداری، با نظارت کمیته بانوان اجرا گردد.