برنامه توسعه نوآوری و فناوری شهری ارائه و بررسی شد

برنامه توسعه نوآوری و فناوری شهری ارائه و بررسی شد

در شصتمین جلسه کمیسیون شهرهوشمند وبهبود روشها؛ برنامه توسعه نوآوری و فناوری شهری بر مبنای نسل نوین نوآوری با حضور اعضای کمیسیون، معاون برنامه ریزی شهرداری، مدیر مرکز خلاقیت و فناوری نوین شهری، رئیس سازمان فاوا شهرداری، نماینده شرکت سورنا و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
علومی نماینده شرکت با ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت و پروژه مذکور، اجرای طرح را طی دو فاز؛ توسعه و انتقال فناوری در قالب توسعه بصورت کارگزاری و رفع نیازها از طریق استقرار مدل نوآوری باز، مشاوره سرمایه گذاری و جذب سرمایه در حوزه فناوری را از جمله خدمات اصلی این برنامه عنوان نمود.
وی نوآوری باز، مشارکت ذینفعان، مدیریت دانش و همکاری در تصمیم گیری (خرد جمعی) را ویژگی های نسل نوین نوآوری، تحقیق و توسعه دانست.
تغییر، افزایش آگاهی و سطح انتظارات جامعه، نیازجامعه شهری به افزایش مسئولیت اجتماعی، سرعت بالای تغییرات و تاثیرگذاری فناوری، کوتاه شدن عمر فناوری، افزایش سطح کمی و کیفی توانمندی نوآوران و شرکت های دانش بنیان، تحریم وکاهش ارزش ریال نسبت به سایر ارزها را از جمله ضرورت اجرای مدل نوین توسعه و انتقال فناوری عنوان نمود.
در پایان ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر گردید شهرداری یزد لایحه ای در قالب مشارکت و بازده زمانی سه ماه به شورا ارائه نماید.