بررسی گزارش حسابرسی سال 1397

بررسی گزارش حسابرسی سال 1397

در جلسه ونوس عامری  با رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با مدیران مالی شهرداری؛ گزارش حسابرسی سال ۹۷ و تعیین تکلیف برای بندهای شرط با اهمیت مربوط به املاک و اموال شهرداری یزد مورد بررسی قرار گرفت.