بررسی وضعیت اداره موتوری و انبار مرکزی شهرداری

بررسی وضعیت اداره موتوری و انبار مرکزی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسيون فرهنگی اجتماعي شورای اسلامی شهر یزد به منظور بررسی وضعیت انبار  شهرداری و برطرف شدن کم و کاستی ها،  از انبارمرکزی شهرداری واقع در میدان امام رضا(ع) بازدید کردند.

در ادامه اعضا ازاداره خدمات موتوری شهرداری بازدید و امکانات این مکان با حضور مسئول این اداره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در پایان اعضای کمیسيون فرهنگی اجتماعي شورای اسلامی شهر یزد در اقدامي به صورت سرزده از دریاچه پارک شهدا و پارک ترافیک شهرداری بازدید کردند.

پارک ترافیک شهرداری در پارک شهدا قرار دارد که در حال حاضر  بصورت تخصصی ،کار آموزش فرهنگ ترافیک به دانش آموزان ، را عهده دار است.