بررسی وتصويب تعرفه عوارض سال94 شهرداری در شوراي اسلامي شهر يزد

بررسی وتصويب تعرفه عوارض سال94 شهرداری در شوراي اسلامي شهر يزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد- پس از بررسي تخصصي مواد و تبصره هاي درآمدي و عوارضي لايحه تعرفه عوارض وهزينه خدمات سال 94 شهرداري يزد در كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد ، اين تعرفه با حضور سرزده مهندس سیدحسینی معاون عمرانی استاندار در صحن علنی شوراي شهر مورد بررسی و مواد و تبصره هاي آن تصويب گرديد.

اعضاي شوراي شهر يزد در تصویب عوارض سال آتي شهرداری به اقتصاد شهروندان توجه ويژه نموده اند.

گفتنی است لايحه تعرفه عوارض محلي ، مهمترين و اصلي ترين منبع درآمدي و تامين و تحقق بودجه سالانه شهرداري به شمار مي رود و براساس قانون بايد قبل از لايحه تعرفه عوارض محلي سال 94 شهرداري يزد بررسي ، تصويب و حداكثر تا 15 بهمن ماه براي تاييد و ابلاغ نهايي به فرمانداري ارسال شود. با توجه به ركود موجود در بخش مسكن و در راستاي رونق بخشيدن به ساخت وساز، نظر شوراي شهر بر اين است كه در تدوين لايحه تعرفه عوارض مذكور ، عوارض صدورپروانه ساختماني و عوارض مشاغل افزايش پيدا نكند.

شايان ذكر است در بررسي و تعيين تعرفه عوارض محلي سال 94 شهرداري يزد تلاش خواهد شد ميزان وابستگي شهرداري به درآمدهاي عوارضي كاهش و اين كسري درآمد با پيش بيني منابع درآمدي پايدار جبران شود.

در اولین روز بررسی عوارض شهرداری ، عوارض دریافتی در زمینه ساخت وسازهای ساختمانی وصدور پروانه های مربوطه مورد بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت.

پرداخت عوارض ساختمانی بصورت نقد واقساط از مهمترین بحث های اعضای شورا در حمایت از شهروندان بود.

شايان ذكر است اين شورا در نظر دارد اين تعرفه عوارض را تا نيمه اول بهمن ماه سالجاري تصويب و به اطلاع عموم برساند.